Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English
Ändrat datum för Odd Mollys delårsrapport

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 12 april 2011

 

Odd Molly ändrar datum för publicering av bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2011 (januari-mars) av praktiska skäl. Nytt rapportdatum blir den 14 april 2011 kl. 13.00, samma dag som bolagets årsstämma hålls i Stockholm.

Download pdf