Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English
Odd Molly årsredovisning 2010

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 24 mars 2011

Odd Mollys årsredovisning avseende räkenskapsåret 2010 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.oddmolly.com (http://www.oddmolly.com)

För vidare information från Odd Molly, vänligen kontakta:

Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon 08-522 28 562 eller 0733106000, christina@oddmolly.com (christina@oddmolly.com)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2011 klockan 08.00.

Download pdf