Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2010

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 21 oktober 2010

 

STABIL UTVECKLING OCH STÄRKT BRUTTOVINST

1 januari - 30 september 2010                               

 • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 299,5 MSEK (276,3) 
                                
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,2 procent (54,2)
                                
 • Rörelseresultatet uppgick till 50,2 MSEK (54,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,8 procent (19,6). Rensat för kostnader om drygt 4 MSEK hänförliga till Odd Mollys listbyte till NASDAQ OMX Stockholm var rörelseresultatet 54,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal på 18,2 procent.        
                    
 • Resultat efter skatt var 34,8 MSEK (40,4)
 • Resultat per aktie uppgick till 6,05 SEK (7,02)

1 juli - 30 september 2010                               

 • Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 137,8 MSEK (125,2) 
                                
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,6 procent (55,1) 
                                
 • Rörelseresultatet var 30,9 MSEK (29,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22,4 procent (23,4)
                                
 • Resultat efter skatt uppgick till 22,4 MSEK (22,3) 
                                
 • Resultat per aktie uppgick till 3,90 SEK (3,88)  

Händelser under kvartalet 

 • Modevisning av bolagets herrkollektion, Post Fire Dew, på Berns under Stockholms modevecka
   
 • Modevisning av Odd Mollys vår-/sommarkollektion 2011 på New York Fashion Week

 

[REMOVED GRAPHIC]

VD kommenterar utvecklingen 

Det tredje kvartalet visar en fortsatt stabil utveckling - vi ökar omsättningen med 10 procent, i linje med kommunicerat ordervärde för hösten, och rapporterar en rörelsemarginal på över 22 procent. Varuförsörjningen till våra återförsäljare har fungerat smidigt och höstkollektionen levererades och fakturerades under kvartalet. Bruttovinstmarginalen är alltjämt på en hög nivå, 57,6 procent, delvis till följd av en stark krona. 

I augusti hade den nya herrlinjen Post Fire Dew sin premiärvisning på Berns i Stockholm, och kläderna finns nu ute i butik. Odd Molly visade sin kommande vår- och sommarkollektion för första gången på New York Fashion Week i september, vilket var en fantastisk milstolpe för bolaget och ett led i vår fortsatta satsning på den amerikanska marknaden. 

Ordervärdet av Odd Mollys vår- och sommarkollektioner 2011 slutade på cirka 165 MSEK, jämfört med cirka 180 MSEK för motsvarande kollektioner året innan, och nådde därmed inte helt upp till förväntan. Även rensat för en negativ valutapåverkan var ordervärdet något svagare än föregående år. I siffran för vår/sommar 2011 ingår en pre-spring-kollektion om cirka 26 MSEK som levereras till återförsäljare under fjärde kvartalet 2010. 

För att stärka konkurrenskraft och framtida försäljning ser vi förbättringspotential främst inom kollektionernas sortiments- och prismix som inte varit optimal och arbetet med att justera detta har högsta prioritet. 

Inom ett tillväxtföretag som Odd Molly har vi ständigt blicken riktad framåt, men vi fokuserar även på att utvärdera varje steg vi tar och förbättra de processer vi kan påverka. Den övergripande ambitionen är att öka vår närvaro och försäljning på befintliga marknader. Utöver kollektionsarbetet ser vi förbättringsmöjligheter i våra stödjande säljaktiviteter för att skapa ännu bättre utveckling för våra återförsäljare och internationella samarbetspartner.

Christina Tillman, verkställande direktör

 

För fullständig rapport vänligen se bifogad pdf

Download pdf