Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English
Odd Molly öppnar butik i Köpenhamn

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 14 december 2009

Odd Molly öppnar sin första butik i Danmark, mitt i Köpenhamns modekvarter. Det här blir bolagets tredje butik i egen regi, med syftet att visa upp en helhet i Odd Mollys kollektion, och kompletterande produkter, i en butiksmiljö utformad för varumärket.

Den danska butiken ska drivas i egen regi och kommer att ligga på Sværtegade i Köpenhamn. Öppningen är planerad till första kvartalet 2010. Det blir Odd Mollys tredje butik efter den befintliga butiken i Stockholm och en butik i Los Angeles, också med planerad öppning under första kvartalet 2010.

- Valet av Köpenhamn kändes självklart som ett nästa steg för oss i vidareutvecklingen av våra egna butiker, då Köpenhamn är modenavet mellan Skandinavien och övriga Europa. Världens modeinköpare och andra industriella opinionsbildare samlas där två gånger per år och en stark konceptuell butiksnärvaro kommer att uppmärksammas då branschen "gör stan" enligt gängse tradition. Vi har hittat en mycket bra lokal med ett intressant läge som passar oss perfekt. Vår bedömning är att egen butiksnärvaro, i kombination med externa återförsäljare är ett bra sätt för Odd Molly att skapa ytterligare genomslag för varumärket. Med egna butiker får vi också en bättre känsla för marknaden och våra konsumenters behov och önskemål, säger Christina Tillman, VD.

Odd Molly-butikerna ska ses som ett komplement och stöd till befintliga återförsäljare. Odd Molly har ingen fast etableringsplan för fler butiker, utan kommer att utvärdera utfallet från de satsningar som nu görs och fortlöpande bedöma intressanta möjligheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon: 08-522 28 502 eller mobil: 0733-10 60 00

Download pdf