Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English
Odd Molly går med i Fair Wear Foundation

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 3 juni 2009

Odd Molly är ett designföretag med extern tillverkning hos noggrant utvalda leverantörer i ett antal länder i Asien och Europa. Bolaget har alltsedan starten 2002 värnat om att vara en god världsmedborgare och att ta ansvar i sina relationer. Odd Molly har som ambition att ständigt förbättra sitt etik- och miljöarbete - därför går bolaget in som medlem i Fair Wear Foundation som är en oberoende organisation som arbetar för att förbättra arbetsvillkoren inom textilindustrin.

Samarbetet med Fair Wear Foundation inleds i juni och innebär bland annat att organisationen kommer att göra oberoende inspektioner av Odd Mollys tillverkare. Medlemsföretagen åtar sig att följa Fair Wear Foundations Code of Labour Practices. Liksom tidigare fortsätter Odd Mollys egen personal, främst från inköps- och designavdelningen, att kontinuerligt besöka sina leverantörer som ett led i kollektionernas produktutveckling.

"Omtanke om våra medmänniskor är en viktig fråga för Odd Molly. Med en hög historisk tillväxttakt och med fortsatt höga ambitioner ökar kraven på kontroll, dialog och utveckling av våra leverantörer. Vi vill göra det vi kan för att förbättra villkor och arbetsmiljö för dem som arbetar med att producera våra produkter. Att gå med som medlem i den väletablerade organisationen Fair Wear Foundation är ett steg i rätt riktning", säger Christina Tillman, VD Odd Molly.

Odd Molly värnar om sina medmänniskor och miljön - och hur dessa kan påverkas av bolagets verksamhet. Ambitionen är att ständigt förbättra bolagets ansvarstagande för omvärlden. Odd Molly ställer höga krav på befintliga och potentiella leverantörer med ambitionen att uppnå ett nära och långsiktigt samarbete. Valet av leverantörer är främst baserat på produktkvalitet och leveranssäkerhet samt vilken specialisering eller särskild kunskap leverantören har. Viktigt är också leverantörens standard vad gäller etik- och miljöarbete. Med medlemskapet i Fair Wear Foundation blir frågor inom detta område än mer prioriterade.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon: +46 (0)8-522 28 502 eller mobil: +46 (0)733-10 60 00
Kristin Roos, produktchef Odd Molly, telefon: +46 (0)8-522 28 538 eller mobil: +46 (0)707-95 31 48
Sophie Koers, marknad- & kommunikationschef, Fair Wear Foundation, telefon: +31 (0)20 408 42 55

Download pdf