Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English
Odd Molly årsredovisning 2008

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 23 mars 2009

Odd Mollys årsredovisning avseende räkenskapsåret 2008 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats www.oddmolly.com

För vidare information från Odd Molly, vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD, telefon: 08-522 28 502, christina@oddmolly.com

Årsredovisningen återfinns i bifogad pdf.

Download pdf