Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English
Nytt datum för bokslutskommuniké – 16 februari

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 9 februari 2009

Odd Molly kommer att offentliggöra sin bokslutskommuniké den 16 februari 2009 kl 08.00 och ej som tidigare kommunicerats den 19 februari.

För vidare information från Odd Molly, vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD, telefon: 08-522 28 502, mobil: 0733-106000 eller e-post: christina@oddmolly.com

Download pdf