Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English
Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2008

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 22 augusti 2008

FORTSATT STARK UTVECKLING OCH NY UTMÄRKELSE

1 januari - 30 juni 2008

• Nettoomsättningen ökade med 164 procent till 127,8 MSEK (48,5)

• Bruttovinstmarginalen steg till 58,5 procent (56,4)

• Rörelseresultatet ökade till 33,0 MSEK (5,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 25,9 procent (11,0)

• Resultat efter skatt var 23,8 MSEK (3,7). Nettomarginalen steg till 18,6 procent (7,6)

• Resultat per aktie uppgick till 4,1 SEK (0,7) (baserat på genomsnittligt antal aktier)

1 april - 30 juni 2008

• Nettoomsättningen ökade med 56 procent till 21,8 MSEK (14,0)

• Bruttovinstmarginalen var 58,7 procent (65,7). (Ej direkt jämförbart pga att leveranser varierat mellan kvartalen)

• Rörelseresultatet var 0,1 MSEK (0,0)

• Resultat efter skatt uppgick till 0,6 MSEK (-0,1)

• Resultat per aktie var 0,1 SEK (0,0) (baserat på genomsnittligt antal aktier)

Händelser efter periodens utgång

• Odd Mollys chefsdesigner erhöll i augusti Sveriges mest prestigefyllda designerpris - Damernas Världs Guldknappen

• Danska supermodellen Helena Christensen kontrakterad som ansikte för Odd Molly

• Modevisning i Köpenhamn och ny webb lanserad

• Påbörjad införsäljning av vår- och sommarkollektionerna 2009

[REMOVED GRAPHIC]

VD kommenterar utvecklingen

Odd Mollys första halvår 2008 visar en fortsatt mycket stark utveckling - och det andra halvåret har startat med flera spännande händelser.

Med stora delar av vår- och sommarvarorna redan fakturerade under första kvartalet blev följaktligen det andra kvartalets fakturering lägre än det första. Som vi kommunicerat tidigare är det, till följd av Odd Mollys affärsmodell, mer rättvisande att se bolagets utveckling på halvårsbasis istället för ett enstaka kvartal. Glädjande är att vi klarar att hålla i våra kostnader trots att vi fortsätter satsa på framtida tillväxt samt stärka organisationen för att hantera vår fortsatta expansion. Rörelsemarginalen för det första halvåret var drygt 25 procent, vilket vi är mycket nöjda med, och är ett bevis på potentialen i Odd Mollys verksamhet.

Vi fortsätter förstärka organisationen, bland annat med en ny produktchef under hösten. Kristin Roos, närmast från J.Lindeberg, tillträder den nya tjänsten med ansvar för avdelningarna produktion och design. Ytterligare ett led i vår tillväxtstrategi är att vi framåt kommer att öka marknadskommunikationen riktad till konsument för att stärka varumärket på den internationella marknaden och stödja de lokala agenternas försäljning. Det sker bland annat genom en internationell kampanj under våren 2009 och i form av vår nya webbsatsning - helt gjord i Odd Mollys tyger.

Den 14 augusti erhöll Odd Mollys chefsdesigner Karin Jimfelt-Ghatan Damernas Världs designpris Guldknappen - den finaste utmärkelse en designer kan få i Sverige. Ett fantastiskt erkännande och en inspiration för hela designteamet att utveckla våra kollektioner vidare och även ett viktigt stöd för den pågående införsäljningen av vår- och sommarkollektionerna 2009, speciellt på Odd Mollys största marknad Sverige.

I augusti genomfördes också Odd Mollys stora modevisning för kommande vår- och sommarkollektion - denna gång på Hotel d’Angleterre i Köpenhamn. Värd för kvällen, tillika modell för Odd Mollys kommande vårkampanj, var en av världens mest framgångsrika fotomodeller; Helena Christensen. Visningen bevakades av ett mycket stort nordiskt och internationellt medieuppbåd. Att kontraktera Helena som Odd Mollys ansikte är en del i vårt arbete att ytterligare höja image och profil i varumärket Odd Molly, vilket stärker tilltron till oss bland våra samarbetspartners, återförsäljare och slutkunder.

Under det andra kvartalet tecknade vi avtal med en distributör på tillväxtmarknaden Dubai. Vi har också inlett utvecklingen av en glasögonkollektion.

Vi är fantastiskt stolta över utvecklingen, utmärkelsen och uppmärksamheten. Nu fokuserar vi på att ytterligare stärka såväl bolaget som sortimentet samt på olika sätt stödja fortsatt god tillväxt och lönsamhet i Norden och internationellt. Med god rapporterad genomförsäljning av vår- och sommarkollektionerna 2008 är tillförsikten stor inför den kommande orderläggningen av vår/sommar 2009, trots mörkare moln på den internationella konjunkturens himmel.

Christina Tillman, verkställande direktör

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Download pdf