Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English
Två nya distributörer och glasögon ny produktgrupp

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 16 april 2008

Odd Molly fortsätter att utöka sin internationella närvaro och tecknar avtal med två nya distributörer, en i Kina/Hong Kong och en i Dubai. Första order sker i samband med nästa kollektion, vår/sommar 2009. Samtidigt breddas erbjudandet till att omfatta även glasögon.

Odd Molly har med de nu tecknade avtalen för Kina/Hong Kong och Dubai ökat antalet marknader med lokal representation till 25 länder. Första orderläggning kommer att ske för vår- och sommarkollektionerna 2009, men inledningsvis bedöms de få marginell effekt på koncernens omsättning och resultat.

Odd Molly har även ingått avtal med EGOptiska för att på licensbasis låta tillverka optiska bågar och solglasögon. Produktutvecklingen kommer att ske i nära samarbete med Odd Mollys eget design- och varumärkesteam med målet att utveckla ett starkt koncept för solglasögon och optiska bågar. Försäljningen av solglasögon kommer att ske via Odd Mollys omfattande internationella nätverk av återförsäljare. Samtidigt utökas distributionen genom att såväl solglasögon som optiska bågar kommer att säljas genom EGOs nätverk av optiker och solglasögonbutiker runt om i världen. Odd Mollys första glasögonkollektion beräknas finnas i butik under våren 2010.

"Vi är mycket nöjda med att Odd Molly tar klivet in på så intressanta tillväxtmarknader som Kina, Hong Kong och Dubai. Det känns också spännande att gå in på nya marker och bredda varumärket genom den nya produktgruppen glasögon, som vi tror blir ett lysande komplement till våra klädkollektioner ", säger Christina Tillman, VD för Odd Molly.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon: 08-522 28 502 eller mobil: 0733-10 60 00

Download pdf