Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English
Odd Mollys årsredovisning 2007

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 28 mars 2008

Årsredovisning för 2007 finns nu tillgänglig på Odd Mollys webbplats.

www.oddmolly.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon 08-522 28 502 eller mobil 0733-10 60 00.
christina.tillman@oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under "press".
Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka "news/letter".

Download pdf