Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English
Odd Molly tidigarelägger publicering av ordervärde för vår/sommar 2008

Odd Molly har tidigare aviserat att ordervärdet för vår-/sommarkollektionen 2008 kommer att offentliggöras senast den 17 oktober. Bolaget är nu i slutfasen av att sammanställa samtliga order och planerar att offentliggöra ordervärdet för det första halvåret 2008 imorgon, torsdagen den 4 oktober klockan 8.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon: 08-522 28 502 eller mobil: 0733-10 60 00

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under Press.

Download pdf