Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2007

FORTSATT STARK TILLVÄXT OCH KRAFTIGT FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET

• Nettoomsättningen ökade med 135 procent till 34,5 MSEK (14,7)

• Bruttovinstmarginalen steg till 52,6 procent (51,3)

• Rörelseresultatet ökade med 162 procent till 5,3 MSEK (2,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,5 procent (13,9)

• Resultat efter skatt var 3,8 MSEK (1,4), en ökning med 170 procent. Nettomarginalen steg till 11,0 procent (9,5)

• Resultat per aktie uppgick till 31 SEK (11)

• Prognos för helåret 2007 är en omsättning om drygt 120 MSEK och ett rörelseresultat omkring 15 MSEK

• Styrelsen har beslutat ansöka om notering på OMX First North under 2007

För ytterligare information vänligen kontakta:
Christina Tillman, VD
Telefon 08-522 285 02 eller 0733-10 60 00
christina.tillman@oddmolly.com

Download pdf