Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English

Per Holknekt lämnar sin anställning på Odd Molly

Odd Molly International AB (publ)
PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 11 december 2013

Efter tolv år i Odd Molly väljer nu Per Holknekt, en av bolagets grundare, att lämna sin anställning som Creative Director i bolaget. Han övergår till en roll som fristående konsult inom området för varumärkesstrategier.

Per Holknekt, grundare och Creative Director
Det är med stort vemod men med en ljus bild av framtiden jag har fattat det mycket svåra beslutet att gå vidare i min karriär. Så jag lämnar nu tryggt bolaget i nya händer och sätter segel för nästa resa.
Anna Attemark, VD för Odd Molly
Per Holknekt har varit en viktig nyckelperson och fantastisk kreativ kraft bakom uppbyggnaden av Odd Molly. Hans kompetens inom varumärkesstrategi i kombination med Odd Mollys tydliga stilkoncept var nyckeln till att Odd Molly på så kort tid skapade sig en stark position i modevärlden. Jag har förståelse för att Per efter snart 12 år nu väljer att lämna och söka sig nya kreativa utmaningar samtidigt som Odd Molly går in i nästa fas.

Download pdf