Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English

Odd Molly genomför strategiska organisationsförändringar

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 16 december 2013

Inom Odd Molly pågår ett arbete för att stärka bolagets position och skapa lönsam tillväxt med fokus på design, försäljning och närhet till kund. Som ett led i det arbetet genomför Odd Molly ett antal strategiska organisationsförändringar.

De senaste två åren har Odd Molly haft en svag försäljningsutveckling och en ny ledning har inlett ett förändringsarbete för att vända trenden. Flera steg har tagits i rätt riktning, bland annat inom kollektionsarbetet och bolagets distributionsnätverk. Arbetet har fått effekt i form av en positiv trend i bolagets senaste ordervärden, där ordervärdet inför kommande vår- och sommarkollektion 2014 ökade med 26 procent jämfört med motsvarande kollektion året innan.

Bolaget har den senaste tiden genomfört ett antal förändringar för att anpassa organisationen till verksamhetens framtida satsningar med fokus på design, försäljning och närhet till kund.

Vi omformar Odd Mollys organisation för att skapa förutsättningar för lönsam utveckling. Det innebär att vissa tjänster omvandlats och att andra försvinner. Självklart är det tråkigt att några kollegor därmed lämnar bolaget - men samtidigt bedömer vi att det är ett nödvändigt steg vi tar för att stärka vår konkurrenskraft, säger Anna Attemark, VD för Odd Molly.

Sammantaget väntas de totala förändringarna i organisationen, som berör sju personer, leda till omstruktureringskostnader av engångskaraktär om 5,6 MSEK som kommer att belasta det fjärde kvartalet 2013.

Download pdf