Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English
VD-skifte i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 15 juni 2011

Christina Tillman har beslutat sig för att, efter snart sju år, lämna sin position som VD i Odd Molly. Till ny VD i Odd Molly har Anna Attemark utsetts. Hon är idag utvecklingschef på H&Ms inköpsavdelning och kommer att tillföra mångårig erfarenhet och stor kunskap om ledarskap, sortimentsutveckling och arbetsmetoder inom den globala modeindustrin. Christina kvarstår som VD fram till dess att Anna tillträder, vilket väntas ske senast under december.

Christina Tillman har varit VD för Odd Molly sedan 2005 och har under sin tid i bolaget lett arbetet med att utveckla Odd Molly från ett privatägt bolag till ett börsnoterat företag med en försäljning på 355 MSEK i 35 länder. Under denna period har bolaget växt kraftigt under lönsamhet och vunnit ett flertal utmärkelser. Beslutet att lämna sin position som VD sker då Christina söker nya privata och professionella utmaningar och genomförs i samband med att bolaget funnit rätt efterträdare.

"Vi beklagar men respekterar Christinas beslut att lämna VD-rollen på Odd Molly. Christina är en mycket omtyckt ledare som starkt bidragit till bolagets utveckling, uppmärksamhet och framgång. Hon har lett Odd Molly från en entreprenörsstyrd uppstickare till ett börsnoterat företag med internationell verksamhet. Samtidigt är vi mycket nöjda över att ha lyckats rekrytera en toppkraft i form av Anna Attemark, som med sin bakgrund och profil kommer att tillföra mycket värdefull erfarenhet och kompetens till Odd Molly", säger Christer Andersson, styrelsens ordförande.

"Odd Molly är mer för mig än ett arbete, men efter snart sju år som VD är det dags att gå vidare. Mitt engagemang för bolaget kvarstår och jag är väldigt glad över att Anna tackat ja till att ta över stafettpinnen för att med ny kraft leda Odd Molly till nya framgångar", säger Christina Tillman, avgående VD.

Anna Attemark tillträder som VD för Odd Molly senast under december. Hon är för närvarande utvecklingschef på H&Ms inköpsavdelning och har gedigen erfarenhet av att framgångsrikt leda arbetet med att utveckla kollektioner för den internationella modemarknaden. Anna är 42 år och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

"Jag ser verkligen fram emot att få möjlighet att bidra till en fortsatt framgångsrik utveckling av varumärket och bolaget Odd Molly, och hoppas och tror att jag och mina erfarenheter kan vara en tillgång", säger Anna Attemark, tillträdande VD.

Christina Tillman kommer att arbeta vidare som VD fram till dess att Anna Attemark är på plats.

Download pdf