Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English

Insynslista

Personer med insynsställning i Odd Molly:
Patrik Tillman
Rutger Arnhult
Christer Andersson
Lennart Björk
Kia Orback Pettersson
Kristin Roos
Jonas Svensson
Henrik Fredin
Mia Arnhult
Nils Vinberg
Anna Attemark
Jennie Högstedt Björk
Kent Jonas Lundqvist

För mer information, vänligen se Finansinspektionens hemsida: finansinspektionen