Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2012

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 19 oktober 2012

Försäljning i linje med förväntan - tidigare ordernedgång bromsad

1 januari - 30 september 2012              

 • Nettoomsättningen uppgick till 189,4 MSEK (259,4)
 • Bruttovinstmarginalen blev 55,0 procent (57,6)
 • Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (33,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,8 procent (13,0)
 • Resultat efter skatt var 5,9 MSEK (23,9)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,02 SEK (4,15)

1 juli - 30 september 2012         

 • Nettoomsättningen uppgick till 71,4 MSEK (109,7)
 • Bruttovinstmarginalen blev 54,6 procent (58,4)
 • Rörelseresultatet var 10,5 MSEK (17,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,7 procent (16,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 8,9 MSEK (13,3)
 • Resultat per aktie uppgick till 1,54 SEK (2,30)

Händelser under kvartalet

 • Ordervärdet för vår-/sommarkollektionen 2013 uppgick till 95 MSEK (114)
 • Ny försäljningschef och ny CFO rekryterade

VD kommenterar utvecklingen
Försäljningen under det tredje kvartalet var i linje med kommunicerat ordervärde, då höstkollektionen och stora delar av vinterns varor levererades ut till butik. Vi får konstruktiv och positiv återkoppling från våra återförsäljare och jag kan konstatera att utvecklingen i våra egna försäljningskanaler, inklusive Odd Mollys webbshop, utvecklas bra. Att resultatet är svagare är huvudsakligen en följd av den lägre volymen, vilket inte betyder att vi är nöjda. Hela organisationen har ett tydligt fokus: att stegvis skapa framtida tillväxt.

Vi har under kvartalet tagit flera steg på väg mot våra mål med inriktning på kund, nyhetsvärde och försäljning. Störst fokus under kvartalet har varit på de många delar som påverkar hur framgångsrik en kollektion i slutänden blir - med alltifrån pris- och produktmix till paketering och kollektionsindelning. Vi arbetar varje dag på att skapa en designstark kundfokuserad kollektion, självklart med grunden i Odd Mollys tydliga stilkoncept.

Som jag sa när vi i september kommunicerade våra ordersiffror för den kommande vår- och sommarkollektionen så är vi stolta över kollektionen och det faktum att vi lyckats bromsa en accelererande ordernedgång. Utfallet är svagt, men klart, positivt; högre snittorder och lägre snittpriser visar att vår sortiments- och prisstrategi fungerar. Det är mycket arbete som ligger bakom - men ändå mer framför oss.

För att nå nya framgångar finns en tydligt inriktad organisation på plats, med erfarna kollegor men också nya krafter. Jag är väldigt glad över att kunna berätta att vi i dagarna anställt Mads Kelö med ansvar för att driva koncernens internationella försäljningsarbete. Han kommer närmast från IC Company och börjar på Odd Molly i november då han får sällskap av Henrik Fredin, från Gant, som samtidigt tillträder som CFO. Min bedömning är att vi tillsammans formar en mycket stark, erfaren och resultatinriktad ledningsgrupp.

Vi ser fram emot att möta framtiden med stor och ny energi. Närmast är planen att överträffa oss själva med nästa kollektion.

Anna Attemark, verkställande direktör

För fullständig rapport, se bifogad PDF.

Download pdf