Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English
Odd Molly nu på NASDAQ OMX Stockholm

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 21 juni 2010 

Odd Molly noteras idag på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

Från och med idag handlas Odd Molly-aktien på NASDAQ OMX Stockholm efter ett listbyte från handelsplatsen NASDAQ OMX First North. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet. Aktien kommer att handlas under samma kortnamn som tidigare, ODD.

- Listbytet sporrar oss i organisationen att bli ännu bättre på det vi gör. Med detta steg får vi ytterligare en kvalitetsstämpel på vårt arbete, varumärket och bolaget. Det ger också fler investerare möjlighet att satsa på oss, säger Christina Tillman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Andersson, styrelseordförande, mobil: 0707-52 60 10
Christina Tillman, VD, telefon: 08-522 28 502 eller mobil 0733-10 60 00

Download pdf