Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English
Delårsrapport 1 januari – 30 september 2009

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 29 oktober 2009

ÖKAD OMSÄTTNING OCH STARKT RESULTAT FÖR DET TREDJE KVARTALET

1 januari - 30 september 2009

• Nettoomsättningen ökade med 22,5 procent till 275,1 MSEK (224,5)

• Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,0 procent (57,8)

• Rörelseresultatet uppgick till 53,2 MSEK (57,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 19,3 procent (25,8)

• Resultat efter skatt var 39,4 MSEK (42,1)

• Resultat per aktie uppgick till 6,85 SEK (7,32)

1 juli - 30 september 2009

• Nettoomsättningen ökade med 28,2 procent till 124,0 MSEK (96,7)

• Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,6 procent (56,8)

• Rörelseresultatet var 28,4 MSEK (24,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22,9 procent (25,7)

• Resultat efter skatt uppgick till 21,3 MSEK (18,2)

• Resultat per aktie uppgick till 3,71 SEK (3,17)

Händelser under och efter periodens slut

• Beslut om lansering av herrkollektion höst/vinter 2010 och organisationsförstärkning

• Beslut om första butiken i USA - öppnar på Robertson Boulevard, Los Angeles, våren 2010

• Ordervärde för vår- och sommarkollektionerna 2010, ökar 25 procent

[REMOVED GRAPHIC]

VD kommenterar utvecklingen

Odd Mollys positiva utveckling fortsatte under det tredje kvartalet och är en bekräftelse på att vårt varumärke är attraktivt och att affärsmodellen fungerar - även i tuffare marknadsklimat. För årets första nio månader redovisar Odd Molly en omsättningsökning på 22,5 procent och en rörelsemarginal på 19,3 procent. Bruttomarginalen är något lägre än föregående år, främst till följd av valutaeffekter. Bolaget har samtidigt en mycket stark finansiell ställning, vilket är tryggt i dessa oroliga ekonomiska tider - inte minst med tanke på de offensiva satsningar vi gör.

Presentationen av vår- och sommarkollektionerna 2010 inleddes med en stor modevisning på Grand Hôtel i Stockholm i augusti, tillsammans med Helena Christensen. Införsäljningen avslutades nyligen och visar på fortsatt stark tillväxt; ordervärdet uppgick till drygt 180 MSEK, jämfört med ett ordervärde på knappt 145 MSEK för vår- och sommarkollektionerna föregående år, vilket är en ökning om cirka 25 procent.

Under oktober har redan stora delar av vinterleveranserna distribuerats till återförsäljarna och i december kommer även en leverans av tidiga vårvaror att ske, motsvarande cirka 17 MSEK, vilket kan jämföras med motsvarande decemberleverans föregående år om drygt 6 MSEK.

Vi fortsätter att satsa offensivt med vidareutveckling av bolaget, vår marknadskommunikation och våra erbjudanden.

Förberedelserna inför lansering av den kommande herrkollektionen är i full gång, med design-, varumärkes- och etableringsstrategi och många återförsäljare har redan visat ett intresse. Det känns väldigt inspirerande, eftersom ingen säljkollektion finns framme än och varumärket ännu ej är officiellt.

För en månad sedan fattade vi beslutet att öppna vår första butik i USA. Det gör vi mot bakgrund av en lyckad satsning på vår första butik i Stockholm och då vi bedömer att Odd Molly behöver en kraftfullare plattform för varumärket i USA. Butiken, som kommer drivas i egen regi, öppnar mitt i Los Angeles trendigaste modedistrikt under våren 2010.

Sammanfattningsvis; vi har mycket spännande på gång, men vi tar ingenting för givet. För oss är det viktigt att hela tiden fokusera på framtida utveckling och förbättring på alla plan. Utan att våga kommer man ingenstans.

Christina Tillman, verkställande direktör

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Download pdf