Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English
Ledande institutionell investerare i Odd Molly

Odd Molly International AB (publ)
PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 16 november 2007

Fidelity International har idag förvärvat 368 900 aktier i Odd Molly International AB, motsvarande cirka 6,4 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Säljarna av aktierna, som är fyra av bolagets huvudägare, har samtliga pro rata sålt cirka 10 procent av sina respektive innehav. Försäljningen har skett enligt nedan och med Swedbanks medgivande.

[REMOVED GRAPHIC]

Styrelseordförande kommenterar försäljningen
"Odd Molly har rönt stor uppmärksamhet, även utanför Sverige, i takt med de internationella framgångarna. Som ett led i att få in långsiktigt institutionellt ägande har grundarna sålt en mindre del av sitt innehav. Fidelity International är en av världens främsta institutionella investerare och vi hälsar dem välkomna som aktieägare i Odd Molly på vår fortsatt spännande resa".

Christer Andersson, styrelseordförande

Download pdf