Odd Molly Boutique Online uses cookies to improve its website. The cookies for analytical purposes have already been set. For more details and how to manage cookies, please see our privacy and cookies policy.

Sale Countdown:
Days,
Hours,
Minutes,
Seconds

Investors

Our ambition is to provide investors and other stakeholders with relevant information about Odd Molly

Styrelse

Odd Mollys styrelse består av sex personer, inklusive ordförande. Styrelseledamot väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämman. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Patrik Tillman
Född 1965.
Styrelseordförande sedan 2013 och styrelseledamot sedan 2004.
Civilekonom, Stockholms Universitet, Diplomerad Finansanalytiker, IFL Sigtuna.
VD och partner i Lenner & Partners Corporate Finance AB sedan år 2000. Finansanalytiker på Alfred Berg Fondkommission AB åren 1990-2000. Har därutöver lång erfarenhet från detaljhandel via arbete och som franchisetagare inom Indiska Magasinet AB. Styrelseledamot i Lenner & Partners Corporate Finance AB med dotterbolag, Indiska Magasinet AB med dotterbolag, Kattvik Financial Services AB med dotterbolag, Singbox AB, This is SMS Sweden AB samt Food Square Svenska AB.
Anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen, men inte till dess större ägare.
Aktieinnehav direkt: 0 aktier*
Aktieinnehav via närstående: 0 aktier*
Aktieinnehav via bolag: 1 049 763 aktier*
Aktieinnehav via maka/make: 9 000 aktier*

Lennart Björk
Född 1942.
Styrelseledamot sedan 2012.
VD i Gant Company under 1980-2001 och styrelseordförande i Gant Company mellan 2001-2011. Ordförande i Boomerang, Värmlands Metanol och New Moon AB.
Anses som oberoende till bolaget, bolagsledningen och dess större ägare.
Aktieinnehav direkt: 0 aktier*
Aktieinnehav via närstående: 0 aktier*
Aktieinnehav via bolag: 614 173 aktier*
Aktieinnehav via maka/make: 0 aktier*

Elin Ryer
Född 1979.
Idag ansvarig för onlinetjänsten Used-a-Porter. Hon har gedigen erfarenhet av varumärkesfrågor i internationella sammanhang från bland annat Svenskt Tenn, Cantor Fitzgerald Gallery, Stockholms Auktionsverk och Brandit. Hon är en av Dr Anders Walls stipendiater med bland annat placering på Svenska Handelskammaren i London år 2002. Elin Ryer har en examen från IHM Business School och en fil. mag. i konsthistoria från Stockholms universitet samt Haverford College and BrynMawr College, i Pennsylvania USA.
Aktieinnehav direkt: 2000 aktier*
Aktieinnehav via närstående: 0 aktier*
Aktieinnehav via bolag: 0 aktier*
Aktieinnehav via maka/make: 0 aktier*

Kia Orback Petterson
Född 1959.
Styrelseledamot sedan 2013.
Civilekonom, Lunds Universitet. Sitter bland annat i styrelsen för Jernhusen AB, JM AB och Kungsleden Aktiebolag samt är styrelseordförande i Forsen Projekt Aktiebolag, Ponderus Invest AB och Svefa Aktiebolag. Har tidigare haft styrelseuppdrag i bland annat Apoteket AB, Hemtex AB och Ticket AB.
Anses som oberoende till bolaget, bolagsledningen och dess större ägare.
Aktieinnehav direkt: 0 aktier*
Aktieinnehav via närstående: 0 aktier*
Aktieinnehav via bolag: 0 aktier*
Aktieinnehav via maka/make: 0 aktier*

Mia Arnhult
Född 1969.
Styrelseledamot sedan 2008.
Civilekonom. VD och styrelseledamot i M2 Gruppen AB samt styrelseledamot i M2 Capital Management AB. Styrelseordförande i Vytal Diagnostics AB och styrelseledamot i Candix AB. Tidigare CFO på Corem Property Group AB och M2 Gruppen. Flerårig erfarenhet som revisor på bland annat Lindebergs Grant Thornton.
Anses som oberoende till bolaget och bolagsledningen, men inte till dess större ägare.
Aktieinnehav direkt: 0 aktier*
Aktieinnehav via närstående: 0 aktier*
Aktieinnehav via bolag: 1 125 841 aktier*
Aktieinnehav via maka/make: 0 aktier*

Nils Vinberg
Född 1957.
Styrelseledamot sedan 2009.
Är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Kommer närmast från Björn Borg AB där han i närmare 10 år arbetat operativt i ledningen för bolaget och sedan 2004 fram till november 2008 som bolagets VD. Tidigare arbetat som CFO på Worldwide Brand Management (WBM). Före arbetet på WBM har Nils ett förflutet som VD på Industriell Partner AB. Han är styrelseordförande i Design of Europé, styrelseledamot i Björn Borg AB, Elevenate AB, PM Retail AS, Svensk Handel Stil och Vinberg Management AB.
Anses som oberoende till bolaget, bolagsledningen och dess större ägare.
Aktieinnehav direkt: 0 aktier*
Aktieinnehav via närstående: 0 aktier*
Aktieinnehav via bolag: 0 aktier*
Aktieinnehav via maka/make: 0 aktier*

*Per den 1:a februari 2016