Odd Molly Boutique Online uses cookies to improve its website. The cookies for analytical purposes have already been set. For more details and how to manage cookies, please see our privacy and cookies policy.

Investors

Our ambition is to provide investors and other stakeholders with relevant information about Odd Molly

Affärsmodell

De viktigaste faktorerna bakom Odd Mollys framgång och framtida utveckling är kreativ design och ett nytänkande och långsiktigt varumärkesarbete som får stöd av en enkel affärsmodell som genom sin utformning möjliggör fortsatt expansion med begränsat kapitalbehov och minimerad risk för stora och inkuranta varulager. Affärsmodellen ger även möjlighet till planering av resurser, då Odd Molly med stor sannolikhet vet vilken nivå omsättningen kommer att hamna redan ett halvår före leverans.

Affärsmodellen bygger på att Odd Molly säljer sina produkter via framförallt externa återförsäljare. Odd Molly har valt att arbeta via agenter med stor kunskap om de lokala marknaderna. På så sätt kan Odd Molly nå en optimal mix av återförsäljare, med rätt profil och varumärken, utan att stora kapitalinvesteringar krävs. Agenten, eller i undantagsfall distributören, får rätt att sälja Odd Mollys sortiment på en geografiskt avgränsad marknad.