Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English

Affärsmodell

De viktigaste faktorerna bakom Odd Mollys framgång och framtida utveckling är kreativ design och ett nytänkande och långsiktigt varumärkesarbete som får stöd av en enkel affärsmodell som genom sin utformning möjliggör fortsatt expansion med begränsat kapitalbehov och minimerad risk för stora och inkuranta varulager. Affärsmodellen ger även möjlighet till planering av resurser, då Odd Molly med stor sannolikhet vet vilken nivå omsättningen kommer att hamna redan ett halvår före leverans.

Affärsmodellen bygger på att Odd Molly säljer sina produkter via framförallt externa återförsäljare. Odd Molly har valt att arbeta via agenter med stor kunskap om de lokala marknaderna. På så sätt kan Odd Molly nå en optimal mix av återförsäljare, med rätt profil och varumärken, utan att stora kapitalinvesteringar krävs. Agenten, eller i undantagsfall distributören, får rätt att sälja Odd Mollys sortiment på en geografiskt avgränsad marknad.