Odd Molly Boutique Online uses cookies to improve its website. The cookies for analytical purposes have already been set. For more details and how to manage cookies, please see our privacy and cookies policy.

Investors

Our ambition is to provide investors and other stakeholders with relevant information about Odd Molly

Incitamentsprogram

Inom Odd Molly finns två utestående incitamentsprogram baserat på teckningsoptioner i Odd Molly International AB. Det ena optionsprogrammet fastställdes vid en extra bolagsstämma den 25 november 2011 på förslag från Odd Mollys styrelse och innebar att 300 000 teckningsoptioner emitterades till Odd Molly International AB för vidare överlåtelse till då tillträdande VD och vVD. Ytterligare optionsprogram fastställdes på förslag från Odd Mollys styrelse vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 och innebar att 100 000 teckningsoptioner emitterades till Odd Molly International AB för vidare överlåtelse till utvalda ledande befattningshavare.