Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English

Ägarstruktur

Odd Mollys 10 största aktieägare per den 31 mars 2014.
(Innehavet uppdateras månadsvis)

Aktieägare Aktieinnehav i antal Aktieinnehav i procent
M2 Capital Management AB 1 125 451 19,56 %
Kattvik Financial Services 1 049 763 18,25 %
A.T.V Holding Aktiebolag 664 471 11,55%
New Moon Förvaltning AB 551 478 9,59 %
Swedbank Robur småbolagsfond Sverige 292 528 5,09 %
Karin Jimfelt Ghatan 201 157 3,50 %
AMF aktiefond småbolag 148 150 2,58 %
NTC Various Fiduciary Capacit 144 093 2,51 %
Handelsbanken fonder AB re jpmel 124 664 2,17 %
Placeringsfond småbolagsfond, Norden 95 295 1,66 %
Summa tio största ägarna 4 397 050 76,46 %
Övriga 1 354 950 23,54 %
Summa totalt 5 752 000 100,00 %