Odd Molly Boutique Online uses cookies to improve its website. The cookies for analytical purposes have already been set. For more details and how to manage cookies, please see our privacy and cookies policy.

FINAL SALE COUNTDOWN!
Days,
Hours,
Minutes,
Seconds

Investors

Our ambition is to provide investors and other stakeholders with relevant information about Odd Molly

Strategi och mål

Övergripande mål

Odd Mollys finansiella mål innebär att bolaget ska:
• Ha en tillväxttakt de närmaste åren överstigande i genomsnitt 20 procent per år.
• Över en konjunkturcykel säkerställa en rörelsemarginal (EBIT) om minst 12 procent.
• Ha en soliditet som över tiden ska hållas på minst 40 procent.

Strategi

Odd Molly ska växa med lönsamhet genom att fortsätta skapa intressanta kollektioner, utnyttja sin geografiska plattform samt utveckla befintliga och nya försäljningskanaler. Företagskulturen ska präglas av kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och deltagande.