Investerare

Vår ambition är att förse investerare och andra intressenter med relevant information om Odd Molly. Nedan hittar du bland annat våra finansiella rapporter, information om företagets bolagsstyrning och företagets affärsidé, strategi och mål.


In English

Strategi och mål

Övergripande mål

Odd Mollys finansiella mål innebär att bolaget ska:
• Ha en tillväxttakt de närmaste åren överstigande i genomsnitt 20 procent per år.
• Över en konjunkturcykel säkerställa en rörelsemarginal (EBIT) om minst 12 procent.
• Ha en soliditet som över tiden ska hållas på minst 40 procent.

Strategi

Odd Molly ska växa med lönsamhet genom att fortsätta skapa intressanta kollektioner, utnyttja sin geografiska plattform samt utveckla befintliga och nya försäljningskanaler. Arbetet ska utgå från en kvalitetsmedveten, ansvarstagande och inspirerande företagskultur.