Kjøp gavekort

Ingen gavekort ble valgt.

Customer Service

Miljöbild
Contact
Our dedicated customer service is here to help you Monday – Friday 9.00–17.00 CET. If you can't get your question answered through our FAQ, you are welcome to email: support@oddmolly.com or call us: +46-8-522 28 552

Terms & Conditions

Vennligst les disse betingelsene og vilkårene før du bruker oddmolly.com. Når vi nå referer til oddmolly.com i dette dokumentet, inkluderer vi også de følgende nettstedene: vår mobilapp, oddmolly.fi, oddmolly.no, de.oddmolly.com, oddmolly.dk and oddmolly.se. Ved å bruke oddmolly.com og legge inn bestilling på oddmolly.com, godtar du vilkårene og betingelsene, samt vår personvernerklæring. Odd Molly forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen. Brukerne er selv ansvarlige for å holde seg oppdatert om eventuelle endringer. Datoen for denne oppdateringen finnes i siste avsnitt av vilkårene. Bruk ikke oddmolly.com hvis du ikke godtar disse vilkårene.

oddmolly.com drives av Odd Molly Sverige AB («Odd Molly»). På nettstedet henviser uttrykkene «vi», «oss» og «vår» til Odd Molly. Odd Molly tilbyr dette nettstedet, inkludert all informasjon, alle verktøy og tjenester tilgjengelig på dette nettstedet, til deg, brukeren, på forutsetning av din godkjenning vilkår og tjenester. Ved å bestille noen av Odd Mollys produter, samtykker du i å være bundet av disse vilkårene.

INFORMASJON PÅ ODDMOLLY.COM Odd Molly har gjort sitt ytterste for å unngå feil på oddmolly.com. Imidlertid kan informasjon, tekster, bilder, grafikk og annet materiale inneholde feil, være ufullstendig eller feil. I slike tilfeller, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, kan vi ikke holdes ansvarlige for skader som oppstår derav, med mindre slik skade skyldes grov uaktsomhet eller forsettelig forsømmelse.

Odd Molly prøver å fremstille varene vi har til salgs nøyaktig på oddmolly.com. Det er imidlertid ikke mulig for oss å garantere at fargene du ser på oddmolly.com, er nøyaktig det samme som fargen på selve plagget. Disse ulikhetene kan skyldes skjermen og fargeegenskapene for din dataskjerm, og vi kan derfor ikke garantere at fargene er nøyaktig de samme som vises på din dataskjerm.

TILGANG TIL ODDMOLLY.COM Vi forbeholder oss retten til stanse eller endre tjenesten vi tilbyr på oddmolly.com, når som helst og av en hvilken som helst årsak, uten forutgående varsel. Vi påtar oss ikke ansvar hvis oddmolly.com er utilgjengelig ved noe tidspunkt eller noen tidsperiode.

VIRUS, HACKING OG ANDRE OVERTREDELSER Du skal ikke misbruke oddmolly.com ved bevisst å innføre trojanere, ormer, logiske bomber, skadelige data eller annet materiale som er teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til oddmolly.com, serveren der oddmolly.com er lagret eller hvilken som helst server, datamaskin eller database som er koblet til oddmolly.com. Du må ikke angripe oddmolly.com via et denial-of-service-angrep eller et distribuert denial-of-service-angrep.

Vi er ikke ansvarlige for noe tap eller skade som skyldes et distribuert denial-of-service-angrep, virus eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere ditt datamiljø, dataprogrammer, data eller annet opphavsrettslig materiale som skylde din bruk av oddmolly.com eller nedlasting av materiale på nettstedet eller andre nettsteder som er lenket til den.

LENKER TIL ODDMOLLY.COM Du kan lenke til oddmolly.com, forutsatt at dette gjøres rettferdig og lovlig, og på en måte som ikke skader vårt omdømme eller utnytter det. Slik kobling må overholde våre retningslinjer for immateriell eiendom som beskrevet i klausul 4.

LENKER FRA ODDMOLLY.COM Eventuelle lenker på oddmolly.com til andre nettsteder og ressurser som drives av tredjeparter, gis kun for informasjonsformål. En kobling til et annet nettsted er ikke en underforstått eller uttrykt godkjenning av nettstedets leverandør, produkter eller tjenester. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene, og vi påtar oss ikke ansvar for dem eller for noe tap eller skade som kan oppstå som følge av din bruk av dem eller din tillitt til innholdet i dem.

FRASKRIVELSER OG ANSVARSBEGRENSNING Du samtykker i at oddmolly.com, inkludert innholdet, leveres gratis. Odd Molly er ikke ansvarlig overfor deg eller noen andre for tap eller skade som kan oppstå på grunn av uautorisert bruk av oddmolly.com og bruk av informasjon heri.

BESTILLING oddmolly.com er åpen 24 timer per dag. Butikken kan imidlertid være stengt på grunn av vedlikehold.

For å gjøre en bestilling må du oppgi dine personlige opplysninger, kontaktinformasjon og betalingsinformasjon. Merk at det er ditt ansvar å sørge for at denne informasjonen er korrekt. Ved å legge inn en bestilling gjennom oddmolly.com, du tilbyr oss et tilbud ved å kjøpe de produktene du har valgt på disse vilkårene. Vi kan etter eget skjønn velge å akseptere eller avslå tilbudet fra deg.

Kvitteringen du mottar etter å klikke på «Kjøp» er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt tilbudet ditt. Denne bekreftelsen betyr imidlertid ikke at vi har godtatt tilbudet ditt, og vi forbeholder oss retten til å avslå tilbudet etter at du har mottatt den automatiske kvitteringen. Vi kan ikke garantere at alle produktene som vises på oddmolly.com er tilgjengelige på lager ved tidspunktet for bestillingen. Hvis et produkt du har bestilt er utsolgt, vil vi ta kontakt med deg så snart som mulig og gi deg en full tilbakebetaling. Odd Molly har rett til å avslå tilbudet fra deg hvis vi ikke får betalingsgodkjenning.

Hvis vi godtar tilbudet ditt, vil du motta bestillingsbekreftelse fra oss per e-post. Kontrakten mellom deg og Odd Molly vil tre i kraft og være gjeldende fra tidspunktet bestillingsbekreftelsen blir send deg per e-post. Ved mistanke om mislighold kan vi hente inn kjøpet ditt for videre etterforskning.

Vi kan kun goda tilbud som er gjort gjennom oddmolly.com. Vi kan ikke godta bestillinger via telefon, e-post, brev eller faks.

IMMATERIELLE RETTIGHETER All informasjon som legges ut av Odd Molly på oddmolly.com er en immateriell rettighet som tilhører Odd Molly og denne informasjonen kan ikke kopieres eller brukes på noen måte.

Alle produkter som er for salg på oddmolly.com er kun for personlig og ikke-kommersielt bruk. Alle logoer, design, grafikk, fotografier, ikoner, tekst, bilder og data på oddmolly.com eies eller lisensieres av Odd Molly.

Odd Mollys varemerker inkluderer Odd Molly, Post Fire Dew og Celebrating Yourselves samt logoene for disse navngitte varemerkene. Bruk av oddmolly.com gir deg ikke rett til å bruke våre varemerker eller andre immaterielle rettigheter tilhørende Odd Molly.

FORCE MAJEURE Odd Molly skal fritas for alt ansvar for ytelse og punktlighet for alle forpliktelser under vilkårene for salg hvis slik ytelse forhindres, begrenses eller forstyrres av forhold som ligger utenfor Odd Mollys rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, brann, flom, jordskjelv, eksplosjon, streik eller andre hendelser eller ulykker («Force Majeure»).

GJELDENDE LOVGIVNING Uten å begrense dine rettigheter som forbruker etter lovene i ditt land, skal disse vilkårene og betingelsene samt alle tvister og krav som oppstår herav og fra å bruke eller handle på oddmolly.com være underlagt lovgivningen i Sverige. Eventuelle tvister eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse vilkårene og betingelsene, eller brudd eller ugyldighet derav, skal avgjøres av svensk domstol.

Du kan sende inn klagen din gjennom nettstedet til EU-kommisjonens nettbaserte klageportal (ODR): https://ec.europa.eu/odr.

TRENGER DU HJELP? support@oddmolly.com eller ring dem på +46 (0)8 522 28 552. gdpr@oddmolly.com for alle GDPR-relaterte spørsmål.

  1. mai 2018
Contact
Our dedicated customer service is here to help you Monday – Friday 9.00–17.00 CET. If you can't get your question answered through our FAQ, you are welcome to email: support@oddmolly.com or call us: +46-8-522 28 552
Få de siste Odd Molly-nyhetene

Sosial

Norwegian
USA
KlarnaPaypalvisaMastercardBudbeepostenschenker

© Odd Molly 2021