Kestävyys

Tuotanto

Priorisoimme tuotannossamme korkean laadun sekä eettiset ja ympäristönäkökulmat.

Odd Mollylla ei ole omaa tuotantoa, vaan mallistojen takana ovat valikoidut toimittajat Kiinassa, Intiassa, Portugalissa, Italiassa, Marokossa ja Turkissa. Koska useita tuotteitamme koristavat monimutkaiset käsin ommellut yksityiskohdat, Odd Molly asettaa toimittajilleen korkeat vaatimukset. Valmistajien valinta perustuu pääasiassa tuotteiden laatuun sekä toimituskykyyn, mutta valintaan vaikuttavat osaltaan myös eettiset ja ympäristöön liittyvät seikat, sekä se, että tuotanto on taloudellisesti kannattavaa. Pyrimme rakentamaan toimittajiemme kanssa pitkiä kumppanuuksia ja käymään heidän luonaan säännöllisesti, jotta voimme kehittää mallistojamme ja varmistaa, että niiden laatutaso vastaa odotuksiamme.TUOTANTOMAAT


PORTUGALI
Portugali on yksi niistä Euroopan maista, jossa on edelleen kukoistava tekstiiliteollisuus. Heillä on pitkät perinteet kauniiden ja laadukkaiden materiaalien kehittämisessä. Portugalin tehtaat ovat yleisesti ottaen erittäin edistyksellisiä, kun puhutaan uusista tekniikoista ja ympäristöstandardeista.
Muita etuja ovat lyhyet toimitusajat sekä kuljetuksessa että tuotannossa sekä mahdollisuus valmistaa pienempiä tuote-eriä. Valmistamme Portugalissa esimerkiksi veluuriasuja, trikoita, puseroita, housuja ja päällysvaatteita. Kaikki tuotantomme Portugalissa toteutetaan paikallisen tuotantoedustajan kautta. He pitävät päivittäin yhteyttä kaikkiin toimittajiimme ja vierailevat heidän luonaan säännöllisesti varmistaakseen, että kaikki toimii.


Portugalia pidetään matalan riskin maana, emmekä tee siellä kolmannen osapuolen suorittamia auditointeja. Odd Mollyn henkilökunta vierailee kaikkien toimittajien luona, ja heidän on allekirjoitettava eettiset ohjeemme ja noudatettava niitä.


ITALIA
Italia on maana hyvin tunnettu tekstiiliteollisuudestaan. Denimtuotannossa mikään muu maa ei ole Italian veroinen. Valmistajamme toimipaikka on Umbriassa ja se on tunnettu korkeista laatustandardeistaan.


Italiaa pidetään matalan riskin maana, emmekä tee siellä kolmannen osapuolen suorittamia auditointeja. Odd Mollyn henkilökunta vierailee kaikkien toimittajien luona, ja heidän on allekirjoitettava eettiset ohjeemme ja noudatettava niitä.


MAROKKO
Marokossa teemme yhteistyötä yhden neuletoimittajan kanssa. Kyseessä on pieni perheyritys, jolla on erittäin korkea ammattitaito. Marokossa pystytään käyttämään laadukkaita eurooppalaisia lankoja, mutta toimitusajat sieltä ovat lyhyemmät kuin Aasiasta. Odd Mollyn henkilökunta on vieraillut tehtaalla, ja se auditoidaan säännöllisesti BSCI:n eettisten ohjeiden mukaisesti.


TURKKI
Turkki tunnetaan nahkatuotteistaan. Yhteistyötehtaamme on pieni Istanbulissa toimiva yritys. He tekevät yhteistyötä monien huippumerkkien kanssa, ja pystyvät näin takaamaan korkean laadun. Tehtaan toiminta auditoidaan säännöllisesti BSCI:n eettisten ohjeiden mukaisesti.


KIINA
Kiinalla on yksi maailman pisimmistä tekstiilituotannon perinteistä, vaikka joskus erehdytäänkin ajattelemaan, että matalat hinnat merkitsevät matalaa laatua. Tämä tulkinta on suuresti virheellinen! Päinvastoin, jotkut maailman edistyneimmistä tehtaista sijaitsevat Kiinassa. Heillä on erittäin ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä mikään maa voita Kiinaa, kun puhutaan käsityöstä ja yksityiskohdista. Valmistamme Kiinassa monenlaisia tuotteita aina neuleista ja puseroista mekkoihin ja päällysvaatteisiin.


Yhteistyötehtaillamme on korkeat laatustandardit tuotteiden laadun suhteen, ja Odd Mollyn henkilökunta on vieraillut kaikilla tehtailla, ja ne auditoidaan säännöllisesti BSCI:n eettisten ohjeiden mukaisesti.


INTIA
Intiassa on pitkät tekstiilituotannon perinteet. Työntekijät ovat erittäin osaavia käsityöläisyyden asiantuntijoita. Teemme yhteistyötä seitsemän tehtaan kanssa Ludhianassa, New Delhissä ja Mumbaissa. Valmistamme Intiassa esimerkiksi trikoisia ja kudottuja vaatteita sekä brodeerattuja puseroita ja mekkoja. Odd Mollyn henkilökunta on vieraillut kaikissa tehtaissa, ja ne auditoidaan säännöllisesti BSCI:n eettisten ohjeiden mukaisesti.


AMFORI BSCI:N EETTISET OHJEET
Eettiset ohjeemme perustuvat periaatteisiin, jotka kuvastavat yrityksemme ydinnäkemyksiä ja arvoja sekä liikekumppaneihimme kohdistuvia odotuksia. Eettisissä ohjeissamme viitataan kansainvälisiin sopimuksiin, kuten Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus,
Liiketoimintaa ohjaavat lapsenoikeusperiaatteet, YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteet, OECD:n toimintaohjeet, Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -periaatteiden ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimukset.


Yhdistymisvapaus ja työehtosopimusneuvotteluoikeus
Yrityksemme kunnioittaa työntekijöidensä oikeutta perustaa yhdistyksiä tai muita työntekijäliittoja ja osallistua työehtosopimusneuvotteluihin.


Ei syrjintää
Yrityksemme antaa kaikille tasavertaiset mahdollisuudet eikä syrji työntekijöitään.


Oikeudenmukainen palkkaus
Yrityksemme kunnioittaa työntekijöidensä oikeuttaa saada työstään oikeudenmukainen korvaus.


Kohtuulliset työajat
Yrityksemme noudattaa työaikalakia.


Työterveys ja -turvallisuus
Yrityksemme takaa terveen ja turvallisen työympäristön, arvioi riskit ja ryhtyy tarvittaviin toimiin niiden eliminoimiseksi tai vähentämiseksi.


Ei lapsityövoimaa
Yrityksemme ei palkkaa ketään työntekijää, joka ei täytä lakisääteistä vähimmäisikää.


Erityistä suojaa nuorille työntekijöille
Yrityksemme tarjoaa erityistä suojaa kaikille työntekijöille, jotka eivät ole vielä aikuisia.


Ei epäilyttäviä työsuhteita
Yrityksemme laatii palkattavien työntekijöiden kanssa lainmukaiset kirjalliset työsopimukset.


Ei pakkotyötä
Yrityksemme ei harjoita minkäänlaista pakkotyötä, ihmiskauppaa tai ei-vapaaehtoista työtä.


Ympäristönsuojelu
Yrityksemme ryhtyy tarvittaviin toimiin ympäristön pilaantumisen estämiseksi.


Eettinen liiketoiminta
Yrityksemme ei suvaitse minkäänlaista korruptiota, kiristystä, kavallusta tai lahjontaa.


Jotta voimme varmistaa näiden periaatteiden noudattamisen toimitusketjussamme, Odd Molly on Amfori BSCI:n (Business Social Compliance Initiative) jäsen. Yhteiskunnallisia tarkastuksia tehdään säännöllisesti tavoitteena saada aikaan parannuksia askel askeleelta.


Lue lisää BSCI:n työstä.


Lue lisää

Strategiamme

Materiaalit

Ympäristövastuu

 

2-4 päivän toimitus Suomeen


2-4 päivän toimitus Suomeen


Finland
Finland