Bærekraft

Produksjon

Vi prioriterer høy kvalitet og etiske og miljømessige aspekter i produksjonen.

Odd Molly har ingen egenproduksjon og får i stedet kolleksjonene produsert av utvalgte leverandører i Kina, India, Portugal, Italia, Marokko og Tyrkia. Siden mange av varene inneholder intrikate, håndsydde detaljer, stiller Odd Molly høye krav til leverandørene sine. Valget av produsenter er hovedsakelig basert på produktkvalitet og leveringsevne, men etiske og miljømessige hensyn er også en faktor, i tillegg til at produksjonen må være økonomisk levedyktig. Vi streber etter lange partnerskap med våre leverandører og besøker dem regelmessig for å utvikle kolleksjonene våre og for å sikre at de opprettholder den høye kvaliteten vi forventer.


PRODUKSJONSLAND


PORTUGAL
Portugal er et av de europeiske landene som fortsatt har en blomstrende tekstilindustri. De har en lang tradisjon for å fremstille vakre materialer av høy kvalitet. Fabrikkene i Portugal er generelt svært avanserte med hensyn til ny teknikk og miljøstandarder.
Andre fordeler er korte leveringstider for både transport og produksjon, og muligheten til å produsere mindre kvanta. Produksjonen av våre velurplagg, jersey, bluser, bukser og yttertøy, er eksempler på produkter vi lager i Portugal. All vår produksjon i Portugal gjøres via en lokal produksjonsagent. De holder daglig kontakt med alle våre leverandører og besøker dem regelmessig for å forsikre seg om at alt fungerer.


Portugal regnes som et "lavrisiko"-land, og vi utfører ikke 3-partsrevisjoner. Alle leverandører får besøk av Odd Molly-medarbeiderne, og de må signere og følge våre etiske retningslinjer.


ITALIA
Italia er et land som er kjent for sin tekstilindustri. Det er ikke noe annet land som er så gode på dongeriproduksjon som Italia. Vår produsent er i Umbria og er kjent for høye kvalitetsstandarder.


Italia regnes som et "lavrisiko"-land, og vi utfører ikke 3-partsrevisjoner. Alle leverandører får besøk av Odd Molly-medarbeiderne, og de må signere og følge våre etiske retningslinjer.


MAROKKO
I Marokko samarbeider vi med én leverandør av strikkevarer. Det er en liten, familiedrevet bedrift med svært høy kompetanse. Marokko tilbyr muligheten til å jobbe med europeisk garn av høy kvalitet, med kortere leveringstider sammenlignet med Asia. Fabrikken har blitt besøkt av Odd Molly-medarbeiderne og blir revidert med jevne mellomrom i henhold til BSCIs etiske retningslinjer.


TYRKIA
Tyrkia er et land som er kjent for sin lærproduksjon. Fabrikken vi jobber med er en liten bedrift som ligger i Istanbul. Ved å jobbe med mange avanserte merker kan de sikre høy kvalitet. Fabrikken blir revidert regelmessig i henhold til BSCIs etiske retningslinjer.


KINA
Kina har en av verdens lengste tradisjoner for tekstilproduksjon. Ofte blir det feilaktig antatt at landets lave priser betyr lavt kvalitetsnivå. Det er så feil det kan bli! Tvert imot så befinner noen av verdens mest avanserte fabrikker seg i Kina. De har høyt kvalifiserte arbeidere, og ingen land kan slå Kina når det kommer til håndverk og detaljer. Vi produserer ulike produkter i Kina – strikkevarer, bluser, kjoler og yttertøy.


Fabrikkene vi samarbeider med har høy standard når det kommer til produktkvalitet, og alle fabrikkene har blitt besøkt av Odd Molly-medarbeidere og blir revidert regelmessig i henhold til BSCIs etiske retningslinjer.


INDIA
India er et land med lange tradisjoner for tekstilproduksjon. Arbeiderne er svært dyktige og eksperter på håndverket. Vi samarbeider med syv fabrikker i områdene Ludhiana, New Delhi og Mumbai. Jersey, vevde plagg, bluser og kjoler med broderi er eksempler på produkter vi lager i India. Alle fabrikkene har blitt besøkt av Odd Molly-medarbeidere og blir revidert regelmessig i henhold til BSCIs etiske retningslinjer.


AMFORI/BSCI ETISKE RETNINGSLINJER


Vi støtter etiske retningslinjer med prinsipper som gjenspeiler selskapets viktigste prinsipper og verdier samt forventningene vi stiller til våre forretningspartnere. Etiske retningslinjer viser til internasjonale konvensjoner som Menneskerettighetserklæringen, Barnas rettigheter og forretningsprinsipper, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, OECDs retningslinjer, FNs Global Compact og konvensjoner fra International Labour Organization (ILO).


Rettighetene til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger
Vår virksomhet respekterer arbeidernes rett til å danne fagforeninger eller andre typer arbeiderforeninger og til å delta i kollektive forhandlinger.


Ingen diskriminering
Vår virksomhet gir like muligheter og diskriminerer ikke arbeidstakere.


Rettferdig godtgjørelse
Vår virksomhet respekterer arbeidernes rett til å motta rimelig godtgjørelse.


Anstendig arbeidstid
Vår virksomhet følger loven om arbeidstid.


Arbeidsmiljø og sikkerhet på arbeidsplassen
Vår virksomhet sikrer et sunt og trygt arbeidsmiljø, vurderer risikoer og tar alle nødvendige tiltak for å eliminere eller redusere dem.


Nei til barnearbeid
Vår virksomhet ansetter ingen arbeidere under den lovlige minstealderen.


Spesiell beskyttelse for unge arbeidstakere
Vår virksomhet gir spesiell beskyttelse til alle arbeidere som ennå ikke er voksne.


Ingen usikker ansettelse
Vår virksomhet ansetter arbeidere på grunnlag av dokumenterte kontrakter i henhold til loven.


Nei til gjeldsslaveri
Vår virksomhet driver ikke med noen form for tvangsarbeid, menneskehandel eller ikke-frivillig arbeid.


Beskyttelse av miljøet
Vår virksomhet tar nødvendige tiltak for å unngå miljøødeleggelser.


Etisk forretningsadferd
Bedriften vår tolererer ikke korrupsjon, utpressing, underslag eller bestikkelser.


For å sikre at disse prinsippene blir respektert i vår forsyningskjede, er Odd Molly medlem av Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative). Sosiale revisjoner utføres regelmessig med mål om å oppnå forbedringer sakte men sikkert.


Les mer om arbeidet til BSCI her


Les mer

Vår strategi

Materialer

Produksjon

 

Gratis levering på bestillinger over 1200 NOK


Gratis levering på bestillinger over 1200 NOK


Norway
Norway