Hållbarhet

Miljöansvar

Vi hoppas att varje plagg vi producerar ska älskas och användas under många, många säsonger.

Textilindustrin påverkar miljön och använder massor av vatten och kemikalier. Odd Molly siktar på att vara ett hållbart alternativ för våra kunder och vi jobbar kontinuerligt med olika förbättringar. Vi anser att små steg är bättre än inga steg alls, även om vägen är lång.


En av våra grundvärderingar är att vi inte designar snabbmode – vi hoppas att varje plagg vi tillverkar ska bli älskat och användas under många, många säsonger.


KEMIKALIER
Alla Odd Mollys leverantörer måste underteckna vår lista över Kemikalier med begränsningar, som följer europeisk lagstiftning (REACH). För att säkerställa att alla leverantörer följer reglerna testar vi våra material på auktoriserade laboratorier.


Odd Molly är också med i Kemikaliegruppen på det svenska forskningscentret Swerea, som stödjer textilföretag i hanteringen av kemikalier inom deras logistikkedjor.


VATTEN
Världens alltmer krympande tillgångar av rent vatten är en utmaning för textilbranschen. För att medverka till en mer effektiv vattenhantering i de fabriker vi anlitar var Odd Molly 2010 ett av de 34 svenska företag som bildade Sweden Textile Water Initiative, i samarbete med SIWI, Stockholm International Water Institute.


Det projektet var en inlärningsprocess om vattenproblem i logistikkedjan för textil- och läderåterförsäljare och har gett oss en djupare kunskap om hur vi kan bidra till en mer hållbar vattenanvändning.


Vi tog också fram riktlinjer kring frågor som rör effektiv vattenanvändning, hur man kan förebygga vattenföroreningar och hantera avfallsvatten i logistikkedjan.


STWI-projekten är nästa fas i detta projekt, och började 2015. I ett unikt samarbete mellan STWI-varumärkena, SIWI och Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) kan leverantörerna få experthjälp för att ta reda på hur de kan förbättra sin vattenhantering och även få relevant utbildning. Odd Molly har tre leverantörer som deltar i detta projekt.


För mer information kan du gå till STWI. Du kan även läsa den Globala rapporten, som kommer ut två gånger per år, från STWI-projekten.


Om du är intresserad av att läsa mer kan du köpa boken ”The Textile Challenge”. I denna bok kan du läsa hela berättelsen och idén bakom Sweden Textile Water Initiative. För varje exemplar som säljs skänks 1 USD till WaterAid India. Köp boken här!


Läs mer

Vår strategi

Produktion

Material

 

Fri 1-3 dagars frakt


Fri 1-3 dagars frakt


Sweden
Sweden