KUNDTJÄNST

POLICY FÖR SEKRETESS OCH SÄKERHET

ALLMÄNT
Odd Molly Sverige AB hanterar personuppgifter och gör därför sitt yttersta för att säkerställa din sekretess när du använder våra tjänster. I den här policyn förklarar vi hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas.


Odd Molly Sverige AB respekterar din integritet och din rätt till kontroll över dina egna personuppgifter. Våra riktlinjer är enkla. Vi talar öppet om vilka uppgifter vi samlar in och varför vi gör det. Vi gör vårt yttersta för att skydda dina uppgifter.


I Odd Mollys policy för sekretess informerar vi om vilken typ av uppgifter vi samlar in från och om dig, för vilket ändamål uppgifterna samlas in, hur du kan hålla kontroll över dina egna uppgifter och hur du kan kontakta oss. Denna policy för sekretess gäller då du använder appar, e-handelsfunktioner, webbsidor och tjänster som finns i en app eller på en webbplats som drivs av Odd Molly Sverige AB. Odd Molly Sverige AB ansvarar för de personuppgifter som samlas in enligt dessa villkor och ansvarar även för att uppgifterna bearbetas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inklusive EU:s Allmänna dataskyddsförordning, och eventuell kommande lagstiftning som kan ersätta eller komplettera ovannämnda lagar och förordningar.


Då vi nämner oddmolly.com i denna policy för sekretess inkluderar detta följande webbplatser: vår mobila app, oddmolly.fi, oddmolly.no, oddmolly.de, oddmolly.com, oddmolly.dk and oddmolly.se.


PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN
Odd Molly Sverige AB samlar in uppgifter om du är kund eller om du registrerar dig för våra kommunikationskanaler. Vi definierar det som en kommunikationskanal om vi ber dig fylla i dina kontaktuppgifter. Exempel på personuppgifter vi samlar in är namn, och kontaktuppgifter som telefonnummer, e-postadress och postadress. I Sverige ber vi också om personnummer. För att garantera att de uppgifter vi har om dig är korrekta kan vi vid behov uppdatera dem med hjälp av offentliga register, vilket i Sverige bland annat kan vara Statens Personadressregister (SPAR).


Vi kan samla in uppgifter i samband med:
a) Meddelande om en tjänst vi erbjuder via våra olika plattformar
b) Då du anger personnummer, e-postadress eller mobilnummer på webbplatsen
c) Då du uppdaterar din information på Mina sidor på oddmolly.com
d) Då du kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser eller något av våra konton på sociala medier
e) Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller blir medlem i Odd Molly Club
f) Om du besöker oddmolly.com, då vi samlar in bland annat trafikdata, platsdata, webbloggar och andra kommunikationsdata som IP-adress, enhetstyp, operativsystem och webbläsartyp som använts för besöket


INSAMLING EFTER MEDGIVANDE
Då du ger ditt medgivande genom att klicka på rutan ”Jag accepterar” eller liknande markeringsruta accepterar du att personuppgifter som namn, telefonnummer och e-postadress som du registrerar på olika platser i våra onlinetjänster och appar kan användas i marknadsföringssyfte för den tjänst där du ombads fylla i dina personuppgifter. Vi samlar också in IP-adress, geografisk plats och intressen för att den marknadsföring som skickas till dig ska vara så relevant som möjligt och förhoppningsvis motsvara dina behov.


Genom att besöka oddmolly.com accepterar du att Odd Molly Sverige AB har rätt att lägga till en tredjepartscookie på din dator. Denna cookie registrera ditt beteende online för att vi ska kunna förse dig med relevant marknadsföring.


HUR VI ANVÄNDER INSAMLADE UPPGIFTER
Odd Molly Sverige AB bearbetar personuppgifter främst för de ändamål som anges nedan och för ytterligare ändamål som uppges vid insamlingstillfället:


a) För att uppfylla beställningar av tjänster via någon av de plattformar som erbjuds av Odd Molly Sverige AB
b) För att garantera god kundservice, t.ex. för att hantera dina förfrågningar, korrigera felaktig information eller skicka information du begärt, t.ex. nyhetsbrev
c) Information om en beställning av en tjänst lagras och används som grund för allmänna eller riktade erbjudanden, rabatter, kampanjer och marknadsföring
d) För att hantera kundprofiler samt för analyser och marknadsundersökningar
e) För systemadministration och för att skaffa statistiska data om användares beteenden och mönster, vilket främst sker i sammanställd form
f) För att utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster genom analys av ditt beteende på våra webbplatser och appar
g) Personuppgifter används också för analys för att utveckla riktade erbjudanden och tjänster
h) För att skicka dig information om erbjudanden via SMS, e-post, appar, push-notiser eller andra digitala kontaktkanaler som sociala medier eftersom du har en aktiv kundrelation med oss
i) För att kunna kontakta dig via appar, SMS, e-post eller post om erbjudanden, kampanjer och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig (observera att du när som helst kan avböja sådana erbjudanden)
j) För att ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster baserat på vad andra med liknande beteenden har varit intresserade av samt vilken typ av tjänster du valt att använda, tittat på och visat intresse för
k) För att hjälpa oss utveckla oddmolly.com till att bli mer användbar, och förbättra din användarupplevelse på de erbjudna plattformarna genom att anpassa vilka tjänster vi visar på den använda enheten
l) För att kunna skicka dig viktiga meddelanden om förändringar i våra villkor och policyer


INFORMATION SOM KAN AVSLÖJAS
Vi kan komma att dela information med andra företag som bearbetar data för vår räkning för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex.: leverans, analys eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användar- och leveransvillkor. All hantering av personuppgifter sker dock under väl skyddade och konfidentiella förhållanden.


Företaget samarbetar endast med partner som hanterar personuppgifter inom EU/EEA och med företag som tillämpar samma skyddsnivå som i EU/EEA, t.ex. genom tillämpning av det så kallade Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA.


OM COOKIES
När du använder vår webbplats och vår app kan personuppgifter samlas in med hjälp av cookies. Då du bläddrar bland webbsidorna på oddmolly.com lagras information om hur du använder de webbsidor du besöker. Det kan röra sig om teknisk information om din enhet och internetanslutning, t.ex. operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Då du besöker våra webbplatser där våra tjänster erbjuds kan olika tekniker användas för att känna igen dig för att vi ska lära oss mer om våra användare. Detta kan ske antingen via våra egna cookies eller med hjälp av tredje parters teknologi.


JURIDISK GRUND, LAGRING OCH AVSLÖJANDE AV PERSONUPPGIFTER
Genom att lämna information till Odd Molly Sverige AB ger du oss tillåtelse att registrera och lagra information om vilka tjänster du köpt och att bearbeta personuppgifter för specifika ändamål. Som juridisk grund för denna bearbetning kommer Odd Molly Sverige AB att hänvisa till följande av kontrakt, juridisk skyldighet, legitimt intresse eller medgivande. Om vi använder legitimt intresse som grund kommer detta endast att röra sig om de syften som anges ovan. Observera att du när som helst kan ta tillbaka ditt medgivande genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Hur du kan kontakta oss”.


Bearbetningen kommer att ske i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, vilket innebär att dina personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för att utföra bearbetningen. Odd Molly Sverige AB sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Personuppgifterna kommer att raderas när de inte längre är relevanta eller behövs för analys eller direkt marknadsföring i samband med de ändamål för vilka de samlats in, eller då du avbryter din prenumeration på nyhetsbrev eller tar tillbaka ditt medgivande att bli kontaktad av oss. Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Hur du kan kontakta oss”. En del uppgifter kan sparas längre om detta krävs enligt lag, t.ex. redovisningslagstiftning. All hantering av personuppgifter sker dock under väl skyddade och konfidentiella förhållanden.


DINA RÄTTIGHETER
Du har rättigheter i samband med dina personuppgifter och du har rätt till kontroll över dina uppgifter samt vilka uppgifter vi lagrar. Vi kommer på eget eller ditt initiativ att korrigera uppgifter som visar sig vara felaktiga. Du kan också när som helst kontakta oss för att be att får dina personuppgifter raderade eller neka till att de används. (Kontaktuppgifter finns under rubriken ”Hur du kan kontakta oss”.) Om du anser att vi inte respekterar dina rättigheter kan du kontakta oss eller din lokala dataskyddsmyndighet.


Du kan när som helst be att vi slutar skicka marknadsföring till dig genom att skicka ett e-postmeddelande till vår kundtjänst eller genom att ”avbryta prenumerationen” från e-postmeddelanden eller SMS som vi skickat dig. Du får också gärna kontakta vår kundtjänst som kan hjälpa dig avbryta vår kommunikation.


Dessutom har du rätt att få information om vilka av dina personuppgifter Odd Molly Sverige AB har lagrat. Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan för att göra detta.


LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER.
Om vår webbplats innehåller länkar till tredje parters webbplatser eller till material publicerat av tredje parter kan vi inte ansvara för innehållet eftersom Odd Molly Sverige AB inte har någon kontroll över innehållet på sådana webbplatser eller över sådant material. Vi ansvarar inte heller för skador och förluster som orsakas av att du använt dessa länkar.


INKÖP MED KORT.
För att göra kortköp hos oss så säkert som möjligt skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen passerar igenom en säker anslutning och att informationen på ditt kort inte kan läsas av obehöriga utomstående parter.


Valideringskontroller utförs på alla kunder som betalar med kort. Odd Molly Sverige AB förbehåller sig rätten att hålla tillbaka leveranser om misstanke om bedrägeri föreligger. Av säkerhetsskäl sparar vi inte någon betalningsinformation i vår databas.


JURISDIKTION OCH GÄLLANDE LAGAR
Utan att begränsa dina konsumenträttigheter enligt ditt lands lagar, så kommer vår policy för sekretess och säkerhet, liksom alla dispyter och klagomål som uppkommer i samband med policyn för sekretess och säkerhet att styras av Sveriges rikes lag. Dispyter som uppkommer i samband med Policyn för sekretess och säkerhet eller användning av webbplatsen ska enbart avgöras i svensk domstol.


HUR DU KAN KONTAKTA OSS
För mer information om vår hantering av personuppgifter, eller om du har frågor, får du gärna kontakta oss på:
Odd Molly Sverige AB
Kornhamnstorg 6, 111 27 Stockholm, Sverige
support@oddmolly.com
gdpr@oddmolly.com


Denna policy för sekretess gäller från och med den 21 maj 2018.


Kontakt

Du kan kontakta vår kundtjänst måndag till fredag, med undantag för helgdagar.

För tillfället har vi längre svarstider än vanligt. Vi återkommer till er så snart vi kan.

E-post: support@oddmolly.com

 

Fri frakt över 1100 SEK


Fri frakt över 1100 SEK


Sweden
Sweden