KUNDTJÄNST

ALLMÄNNA VILLKOR

Läs noga igenom dessa villkor innan du använder oddmolly.com. När vi nämner oddmolly.com i denna text inkluderar detta följande webbplatser: vår mobila app, oddmolly.com/fi, oddmolly.com/no, oddmolly.com/de, oddmolly.com/dk och oddmolly.com/se. Genom att använda och göra beställningar på oddmolly.com godkänner du villkoren i vår Policy för sekretess. Odd Molly förbehåller sig rätten att emellanåt göra ändringar i dessa villkor. Användare ansvarar själva för att känna till eventuella ändringar. Datum för denna uppdatering finns i slutet av dessa villkor. Använd inte oddmolly.com om du inte godkänner villkoren.


oddmolly.com drivs av Odd Molly Sverige AB (”Odd Molly”). När orden ”vi”, ”oss” och ”vår” nämns på webbplatsen avses Odd Molly. All information och alla verktyg och tjänster på webbplatsen Odd Molly som tillhandahålls av dig, användaren, är föremål för ditt godkännande av villkoren. Genom att beställa varor från Odd Molly godkänner du villkoren.


INFORMATION PÅ ODDMOLLY.COM
Odd Molly gör sitt yttersta för att undvika felaktigheter på oddmolly.com, men information, text, bilder, grafik och annat material kan innehålla fel, eller vara ofullständig eller felaktig. I sådana fall och i den utsträckning som lagen tillåter, kan vi inte hållas ansvariga för skador som uppstår därav, såtillvida sådan skada inte är ett resultat av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse från vår sida.


Odd Molly gör sitt bästa för att återge varor till försäljning på ett korrekt sätt på oddmolly.com, men vi kan inte garantera att färgerna du ser på oddmolly.com är exakt desamma som på själva varan. Dessa avvikelser kan bero på din dators färg- och bildinställningar och därför kan vi inte garantera att färgerna är exakt samma som på din datorskärm.


ÅTKOMST TILL ODDMOLLY.COM
Vi förbehåller oss rätten att när som helst och oavsett anledning ta bort eller ändra de tjänster vi erbjuder på oddmolly.com utan föregående meddelande. Vi ansvarar inte för om oddmolly.com är otillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod.


VIRUS, DATAINTRÅNG OCH ANDRA ÖVERTRÄDELSER
Du får inte missbruka oddmolly.com genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber, korrumperade data eller annat material som är illvilligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka skaffa dig obehörig åtkomst till oddmolly.com, servern där oddmolly.com lagras eller andra servrar, datorer eller databaser anslutna till oddmolly.com. Du får inte attackera oddmolly.com genom en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack.


Vi ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som orsakats av distribuerad överbelastningsattack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, datorprogram, uppgifter eller annat material på grund av din användning av oddmolly.com, eller nedladdning av material som lagts upp på oddmolly.com eller på någon webbplats som är kopplad till oddmolly.com.


LÄNKAR TILL ODDMOLLY.COM
Du kan länka till oddmolly.com, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt goda rykte eller drar fördel av det. Sådan länkning måste följa vår policy för immateriell egendom som anges ovan i klausul 4.


LÄNKAR FRÅN ODDMOLLY.COM
I fall där oddmolly.com innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part, tillhandahålls dessa länkar endast i informationssyfte. Förekomsten av en länk till en annan webbplats innebär inte vårt underförstådda eller uttryckliga godkännande av webbplatsens leverantör, produkt eller tjänster. Vi har ingen kontroll över innehållet på sådana webbplatser eller resurser och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå som resultat av din användning av dem eller din tillit till innehållet i dem.


RECENSIONER
Vi älskar recensioner och uppskattar den tid som våra kunder lägger ned på att dela med sig av sina upplevelser av produkten. Alla recensioner uppskattas, inklusive de som är negativa. Men recensioner som inte är lämpade på vår webbplats kommer raderas för att skydda våra kunder och reflektera våra värderingar.  • Tjänsten låter dig ladda upp och skicka in en recensionstext och dina egna foton (hädanefter refererat till som ditt ”Användarinnehåll”). Allt Användarinnehåll som du gör tillgängligt på Tjänsten kommer tillhöra dig. Vi hävdar inget ägarskap av ditt Användarinnehåll, utan det tillhör dig.

  • Du ger oss en världsomfattande, icke-exklusiv, avgiftsfri nyttjanderätt (med rätt att vidare licensera) att lagra, överföra, visa, anpassa, reproducera, modifiera, översätta och distribuera ditt Användarinnehåll (i sin helhet eller i delar) oavsett medieformat eller mediekanal (nu kända eller hädanefter utvecklade). Du förstår att vi inte kommer ersätta dig för någon användning av din recension eller foton, samt att de kommer bli tillgängliga för allmänheten för deras användning utan att du får någon tillskrivning eller kompensation.

  • När du laddar upp foton ger du oss rätt att publicera dina foton offentligt på denna sida och genom andra kanaler och tillåter andra att ladda ned och använda dem. Du tillåter även oss att under din upphovsrätt hävda överträdelser av de vidarelicensieringarna av dina foton som vi ger till andra. Om en användare av den hemsidan missbrukar de foton som du har laddat upp till den här Tjänsten så ger du oss tillstånd att hävda din upphovsrätt gällande dina foton, å dina vägnar.

  • Du är ensamt ansvarig för ditt Användarinnehåll och alla konsekvenser som följer av att du har laddat upp ditt Användarinnehåll till den här Tjänsten. Varje gång du laddar upp Användarinnehåll så garanterar du att:
    – Du är skapare och ägare av ditt Användarinnehåll eller att du har alla nödvändiga rättigheter från andra personer eller företag att använda (samt tillåta vidare användning av) det Användarinnehåll du laddar upp till Tjänsten; och
    – Ditt Användarinnehåll kränker eller missbrukar inte (vid uppladdning eller hädanefter) några tredjepartsrättigheter, inklusive upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter, integritetsrättigheter, ideell upphovsrätt eller namn- och bildlagen (1978:800). Ditt Användarinnehåll förtalar, smädar eller ärekränker ingen. Ditt Användarinnehåll är ditt eget originalarbete och du har tillstånd av alla eventuella tredjeparter med rättigheter i ditt Användarinnehåll att ladda upp eller publicera ditt Användarinnehåll till Tjänsten.

  • Vi bevakar allt Användarinnehåll som laddas upp till tjänsten. Vi kan när som helst ta bort eller redigera allt Användarinnehåll på Tjänsten (utan att notifiera dig) oavsett anledning, inklusive om vi anser att ditt Användarinnehåll bryter mot något av dessa Villkor eller om det på något sätt stötande.


INSTAGRAM #YESODDMOLLY


Vi älskar att se hur du bär våra plagg i sociala medier och ibland frågar vi om vi får dela bilder du postat på Instagram i våra egna kanaler. Dessa kanaler är huvudsakligen Odd Mollys hemsida för olika marknader, men också Odd Mollys andra kanaler som exempelvis nyhetsbrev och sociala medier.


Genom att svara #yesoddmolly på en bild på Instagram (hädanefter refererad till som "bilden/erna"), där vi efterfrågat om tillåtelse att dela så godkänner du följande:


Du ger Odd Molly Sverige AB, ett svenskt företag med organisationsnummer 556627-6241 (hädanefter "Odd Molly"), en icke-exklusiv och royaltyfri licens att över hela världen, på sätt som bestäms efter Odd Mollys eget gottfinnande och utan några skyldigheter gentemot dig, använda din/dina bilder i deras marknadsföring och/eller reklam, inklusive bland annat rätten att reproducera, distribuera, ändra och redigera dina foton. Därtill ger du Odd Molly ditt samtycke till att använda bilder där du kan identifieras för marknadsförings- och/eller reklamändamål, enligt svenska "Lag om namn och bild i reklam" (1978: 800).


Du intygar och garanterar att du äger eller kontrollerar rättigheterna till det material du har medgett och att du har tillstånd från alla personer som visas på bilderna. Dessutom intygar du att du är en enskild person (dvs. inte ett företag), att du är minst 18 år gammal eller har föräldrarnas samtycke och att Odd Mollys användning av dina bilder inte bryter mot någon tredje parts rättigheter eller någon lag.


Härmed frigör du Odd Molly från alla skyldigheter att betala dig för användningen av dina bilder och frigör och samtycker till att hålla Odd Molly och alla personer som agerar för Odd Molly från alla anspråk (inklusive anspråk från tredje part), skulder, oavsett natur, i samband med användningen av bilderna som beskrivs ovan.


Svensk lag reglerar dessa villkor, där behöriga domstolar i Stockholm ska ha exklusiv behörighet för varje tvist som uppstår på grund av dem.


Du kan alltid kontakta oss med frågor om våra tjänster eller angående dataskydd; support@oddmolly.com


Om du vill dra tillbaka ditt samtycke till att dela dina bilder med Odd Molly kan du kontakta oss på support@oddmolly.com


FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH ANSVARSBEGRÄNSNING
Du godkänner att oddmolly.com, inklusive innehållet, tillhandahålls gratis. Odd Molly kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig eller någon annan person för eventuella förluster eller skador av något slag som kan uppstå som resultat av obehörig användning av oddmolly.com eller någon information på oddmolly.com.


BESTÄLLNING
Oddmolly.com är tillgänglig 24 timmar om dygnet. Det kan emellertid hända att den måste hålla stängt på grund av underhåll.


När du gör en beställning måste du tillhandahålla dina personliga uppgifter, kontaktinformation samt betalningsinformation. Kom ihåg att det är ditt ansvar att se till att informationen är korrekt.
Genom att göra en beställning via oddmolly.com, erbjuder du dig att köpa de varor som du har valt ut enligt dessa villkor. Vi kan efter eget gottfinnande acceptera eller avslå ditt erbjudande.


Kvittot som du tar emot när du klickar på ”Köp” är en automatisk bekräftelse som innebär att vi har tagit emot ditt inskickade anbud. Däremot innebär bekräftelsen inte att vi har accepterat ditt anbud och vi förbehåller oss rätten att avböja ditt anbud efter att du har tagit emot det automatiska kvittot. Vi kan inte garantera att alla varor som visas på oddmolly.com finns på lager när du gör din beställning. Om varan som du har beställt har tagit slut kontaktar vi dig så snart som möjligt och ser till att du får full återbetalning. Odd Molly har rätten att avböja ditt anbud om vi inte får betalningsgodkännande.


Om vi accepterar ditt erbjudande tar du emot en beställningsbekräftelse via e-post från oss. Kontraktet mellan dig och Odd Molly gäller från den tidpunkt då beställningsbekräftelsen skickas per e-post till dig. Vid misstanke om bedrägeri kan vi avbryta ditt inköp för vidare utredning.


Vi kan endast ta emot erbjudanden som görs via oddmolly.com. Vi kan inte ta emot beställningar per telefon, e-post, brev eller fax.


RÄTTIGHETER GÄLLANDE IMMATERIELL EGENDOM
All information som publiceras av Odd Molly på oddmolly.com utgör immateriell egendom som tillhör Odd Molly och får inte kopieras eller användas på något annat sätt.


Alla varor till försäljning på oddmolly.com är endast till för personligt och icke-kommersiellt bruk. Alla logotyper, designer, diagram, bilder, ikoner, texter, bilder och data på oddmolly.com ägs eller licensieras av Odd Molly.


Odd Mollys varumärken inkluderar Odd Molly, Post Fire Dew och Celebrating Yourselves samt logotyperna för dessa varumärken. Användning av oddmolly.com berättigar dig inte till att använda våra varumärken eller andra rättigheter gällande immateriell egendom som tillhör Odd Molly.


FORCE MAJEURE
Odd Molly ska hållas oansvariga från åtaganden och punktlighet gällande sina förpliktelser enligt villkoren för försäljning, om dessa förpliktelser förhindras, begränsas eller störs av någon anledning bortom Odd Mollys kontroll, inklusive men inte begränsat till, brand, översvämning, jordbävning, explosion, strejk eller annan händelse eller olycka (”Force Majeure”).


TILLÄMPLIGA LAGAR
Utan att begränsa dina konsumenträttigheter enligt gällande lagar i ditt land, ska dessa villkor, samt alla tvister eller anspråk som uppstår härav och för användning eller inköp på oddmolly.com, regleras av Sveriges rikes lag. Tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dessa villkor, eller brott eller ogiltighet därav, ska avgöras i svensk domstol.


Du kan också göra din reklamation via Europakommissionens webbplats för tvistlösning: https://ec.europa.eu/odr.


BEHÖVER DU HJÄLP?
support@oddmolly.com
gdpr@oddmolly.com för alla specifika GDPR-relaterade frågor.


Maj 29, 2021


Kontakt

Du kan kontakta vår kundtjänst måndag till fredag, med undantag för helgdagar.

För tillfället har vi längre svarstider än vanligt. Vi återkommer till er så snart vi kan.

E-post: support@oddmolly.com

 

Fri 4-7 dagars frakt till Åland


Fri 4-7 dagars frakt till Åland


Aland Islands
Aland Islands