Hållbarhet

Miljöansvar

Vi hoppas att varje plagg vi producerar ska älskas och användas under många, många säsonger.

Textilindustrin påverkar miljön och använder massor av vatten och kemikalier. Odd Molly siktar på att vara ett hållbart alternativ för våra kunder och vi jobbar kontinuerligt med olika förbättringar. Vi anser att små steg är bättre än inga steg alls, även om vägen är lång. En av våra grundvärderingar är att vi inte designar snabbmode – vi hoppas att varje plagg vi tillverkar ska bli älskat och användas under många, många säsonger.KEMIKALIER
Alla Odd Mollys leverantörer måste underteckna vår lista över Kemikalier med begränsningar, som följer europeisk lagstiftning (REACH). För att säkerställa att alla leverantörer följer reglerna testar vi våra material på auktoriserade laboratorier. Odd Molly är också medlem i Chemact, ett nätverk som hjälper oss identifiera risker och faror med kemikalier samt hantera de juridiska kraven för våra produkter.


STICA – Sweden Textil Initiative for Climate Action
I december 2018 presenterades UN Fashion Industry Charter for Climate Action på klimattoppmötet COP24 i Katowice. Chartern syftar till att samla alla aktörer inom modeindustrin, från textilproducenter och transport till globala modevarumärken, att signera 16 konkreta punkter för en bättre och mer hållbar framtida industri. Samtidigt lanserades STICA – Swedish Textile Initiative for Climate Action. Organisationen samlar svenska aktörer som vill arbeta tillsammans och visa upp Sverige som ett föregångsland. 2018 blev Odd Molly medlem i STICA. Samarbetet har visionen att Sveriges mode- och textilindustri ska visa vägen och, i linje med Parisavtalet, vara klimatpositiv i god tid före år 2050. Tankarna bakom STICA är att det behövs mer samarbete mellan och inom olika branscher för att tillsammans implementera en action plan och lyckas nå minskad klimatpåverkan i textilproduktion och textilkonsumtion.


Läs mer här.


VATTEN
STWI - Sweden Textile Water Initiative
Världens alltmer krympande tillgångar av rent vatten är en utmaning för textilbranschen. För att medverka till en mer effektiv vattenhantering i de fabriker vi anlitar var Odd Molly 2010 ett av de 34 svenska företag som bildade Sweden Textile Water Initiative, i samarbete med SIWI, Stockholm International Water Institute.
Det projektet var en inlärningsprocess om vattenproblem i logistikkedjan för textil- och läderåterförsäljare och har gett oss en djupare kunskap om hur vi kan bidra till en mer hållbar vattenanvändning. Vi tog också fram riktlinjer kring frågor som rör effektiv vattenanvändning, hur man kan förebygga vattenföroreningar och hantera avfallsvatten i logistikkedjan.


2015-2017 pågick ”STWI-Projects”. I ett unikt samarbete mellan STWI-varumärkena, SIWI och Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) där leverantörerna fick experthjälp för att ta reda på hur de kan förbättra sin vattenhantering och även få relevant utbildning. Odd Molly hade under åren 7 leverantörer i Indien som deltog i projektet.


Läs mer här.


Läs mer

Vår strategi

Produktion

Material

 

Fri 4-7 dagars frakt till Åland


Fri 4-7 dagars frakt till Åland


Aland Islands
Aland Islands