Hållbarhet

Produktion

Vi prioriterar hög kvalitet samt etiska och miljömässiga faktorer i vår tillverkning.

Odd Molly har ingen egen produktion utan tillverkar sina kollektioner hos utvalda leverantörer i Kina, Indien, Portugal, Italien, Marocko och Turkiet. Odd Mollys produkter ska hålla hög kvalitet och är ofta försedda med många detaljer, vissa gjorda för hand. Därför ställs det höga krav på leverantörerna. Valet av tillverkare baseras framför allt på produktkvalitet och leveransförmåga, men vi tar även hänsyn till etiska och miljömässiga faktorer. Vi strävar efter djupa och långvariga relationer med våra tillverkare och besöker dem regelbundet både för att utveckla våra kollektioner och för att kontrollera att de håller den kvalitetsnivå vi önskar.


PRODUKTIONSLÄNDER


PORTUGAL
Portugal har en lång tradition av att skapa vackra, högkvalitativa material. De är ett av de Europeiska länder som fortfarande har en blomstrande textilindustri och fabrikerna är generellt väldigt bra på att applicera ny teknik och att hålla miljöstandard. De korta ledtiderna för transport och produktion och möjligheten att producera lägre kvantiteter gör att vi kommer tillbaka till Portugal inför varje ny kollektion. Exempel på produkter som vi producerar i Portugal är velour, jersey, blusar, byxor och ytterplagg.


Portugal ses som ett “lågrisk-land”, och vi utför inte 3-partsgranskningar. Alla våra tillverkare besöks av Odd Mollys personal och de måste skriva under och hålla vår uppförandekod.


ITALIEN
Italien är ett land välkänt för sin textilindustri. Det finns inget land som är så bra på denimproduktion som Italien. Våra tillverkare finns i Umbria och är välkända för sin högkvalitativa standard.


Italien ses som ett “lågrisk-land”, och vi utför inte 3-partsgranskningar. Alla våra tillverkare besöks av Odd Mollys personal och de måste skriva under och hålla vår uppförandekod.


MAROCKO
I Marocko jobbar vi med en producent av stickat. Det är ett litet familjeföretag som är skickliga på hantverket. Marocko erbjuder möjligheten att jobba med högkvalitativt europeiskt garn, med kortare leveranstider jämfört med Asien. Fabriken besöks av Odd Mollys personal och de måste skriva under och hålla vår uppförandekod.


TURKIET
Turkiet är ett land som är välkänt för sin läderproduktion. Fabriken vi jobbar med är ett litet företag som ligger nära Istanbul. De jobbar med många exklusiva varumärken och kan garantera hög kvalitet. Fabriken besöks av Odd Mollys personal och de måste skriva under och hålla vår uppförandekod.


KINA
Kina har en av världens längsta traditioner av textilproduktion — ibland missuppfattade för att det låga priset skulle betyda låg kvalitet. Detta kunde inte vara mer fel! Några av världens mest avancerade fabriker finns i Kina. De har otroligt duktiga medarbetare och inget annat land slår Kina när det kommer till hantverk och detaljer. Vi producerar en rad olika produkter i Kina — stickat, blusar, klänningar och ytterkläder.


Fabrikerna som vi jobbar med har höga standarder när det kommer till kvalitet. Alla fabriker besöks av Odd Mollys personal och de måste skriva under och hålla vår uppförandekod.


INDIEN
Indien är ett land välkänt för sin långa tradition av textilproduktion. Medarbetarna är skickliga och experter på hantverket. Vi arbetar med sju fabriker i områdena Ludhiana, New Delhi och Mumbai. Jersey, vävt, blusar och klänningar med broderi är exempel på produkter vi tillverkar i Indien. Alla fabriker besöks av Odd Mollys personal och de måste skriva under och hålla vår uppförandekod.


AMFORI/BSCI CODE OF CONDUCT
Vi stöder en uppförandekod med ett antal principer som återspeglar vårt företags övertygelser och värderingar och de förväntningar vi har på våra affärspartners. Uppförandekoden hänvisar till internationella konventioner såsom the Universal Declaration of Human Rights, the Children’s Rights and Business Principles, UN Guiding Principles for Business and Human Rights, OECD Guidelines, UN Global Compact and International Labour Organization (ILO) Conventions.


Rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar
Vårt företag respekterar arbetarnas rätt att bilda fackföreningar eller andra typer av arbetarföreningar och att delta i kollektiva förhandlingar.


Ingen diskriminering
Vårt företag ger lika möjligheter och diskriminerar inte arbetstagare.


Rättvis ersättning (löner, övertidsersättning)
Vårt företag respekterar arbetarnas rätt att få skälig ersättning.


Anständiga arbetstider
Vårt företag följer lagen om arbetstider.


Arbetsmiljö och säkerhet
Vårt företag säkerställer en hälsosam och säker arbetsmiljö, bedömer risker och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att eliminera eller minska den.


Inget barnarbete
Vårt företag anställer inte någon arbetare under den lagliga minimiåldern.


Särskilt skydd för unga arbetare
Vårt företag ger särskilt skydd till alla arbetare som ännu inte är vuxna.


Ingen otrygg anställning
Vårt företag anställer arbetare på basis av dokumenterade kontrakt enligt lagen.


Förbud mot tvångsarbete
Vårt företag ägnar sig inte åt någon form av tvångsslaveri, människohandel eller icke-frivilligt arbete.


Miljöskydd
Vårt företag vidtar nödvändiga åtgärder för att undvika miljöförstöring.


Etiskt affärsbeteende
Vårt företag tolererar inte några handlingar av korruption, utpressning, förskingring eller mutor.


För att säkerställa att dessa principer respekteras i vår leverantörskedja är Odd Molly medlem i amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative). Sociala revisioner utförs regelbundet med målet att åstadkomma förbättringar steg för steg.


Läs mer om BSCI:s arbete här.


Läs mer

Vår strategi

Material

Miljöansvar

 

Fri 4-7 dagars frakt till Åland


Fri 4-7 dagars frakt till Åland


Aland Islands
Aland Islands